REGULAMIN / TERMS & CONDITIONS

   1.    Prawo uczestniczenia w poszczególnych wydarzeniach Festiwalu mają jedynie te osoby, które wyślą do Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.recuerdo.com.pl

    2.    Wysłanie samego formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach. Gwarancją miejsca jest otrzymanie przez Organizatora należności w wyznaczonym w procesie rejestracji terminie.

    3.    Rejestracja na zajęcia dostępna jest tylko w parach. 

    4.    Dostępna forma płatności to przelew na konto w PLN lub EUR.

    5.    Cennik warsztatów zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach tanecznych. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

    6.    O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. 

    7.    Przelewy powinny być opisane jedynie kodem- numerem rezerwacji.

    8.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty, a przed 7 października, zwracamy 50% dokonanej wpłaty. Rezygnacja po 7 października nie będzie obejmowała zwrotu wpłaty. W przypadku odwołania festiwalu lub którychkolwiek zajęć wpłaty zostaną zwrócone w całości.

    9.    Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów. Wszelkie aktualne informacje znajdą się na stronie www.

    10.    Liczba osób na każde wydarzenie Festiwalu jest ograniczona

    11.    Zabrania się obserwowania zajęć przez osoby trzecie (niezależnie czy uczestniczą w zajęciach aktywnie lub nie), które nie opłaciły w nich udziału.

    12.    Zakup biletu wstępu na milongę lub zajęcia jest równoznaczny z wyrażeniem nieodwołalnej, bezterminowej zgody na publikację zdjęć bądź materiałów audiowizualnych przedstawiających Uczestnika na: stronach internetowych Festiwalu, Organizatora, na koncie na Facebooku i oficjalnych fotografów i filmowców Festiwalu,  oraz ich modyfikowanie .

    13.    We wszystkich miejscach, w których odbywa się Festiwal obowiązuje całkowity zakaz palenia.

    14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji oraz wstępu na jakiekolwiek wydarzenie Festiwalu zgodnie z własnym uznaniem, bez podania przyczyny, w szczególności osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zachowujących się agresywnie, niestosownie ubranych, itd.

    15.    Rachunki za udział w Festiwalu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy.

    16.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Festiwalu.

    17.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Festiwalu.

    18.    Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas Festiwalu bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej lub zgody osób prowadzących zajęcia.

    19.    Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

20. Ochronę danych osobowych zapewnia odrębny Regulamin Danych Osobowych, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE "RODOO".

© 2016 by RECUERDO Tango Festival