iStock-1153498948.JPG

REGULAMIN / TERMS & CONDITIONS

   1.    Prawo uczestniczenia w poszczególnych wydarzeniach Festiwalu mają jedynie te osoby, które wyślą do Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.recuerdo.com.pl

    2.    Wysłanie samego formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach. Gwarancją miejsca jest otrzymanie przez Organizatora należności w wyznaczonym w procesie rejestracji terminie.

    3.    Rejestracja na zajęcia dostępna jest tylko w parach. 

    4.    Dostępna forma płatności to przelew na konto w PLN lub EUR.

    5.    Cennik warsztatów zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach tanecznych. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

    7.    Przelewy powinny być opisane jedynie kodem- numerem rezerwacji.

    8.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu wpłaty, należy znaleźć za siebie zastępstwo. W przypadku odwołania festiwalu lub którychkolwiek zajęć wpłaty zostaną zwrócone w całości.

    9.    Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów. Wszelkie aktualne informacje znajdą się na stronie www.

    10.    Liczba osób na każde wydarzenie Festiwalu jest ograniczona

    11.    Zabrania się obserwowania zajęć przez osoby trzecie, które nie opłaciły w nich udziału.

    12.    Zakup biletu wstępu na milongę lub zajęcia jest równoznaczny z wyrażeniem nieodwołalnej, bezterminowej zgody na publikację zdjęć bądź materiałów audiowizualnych przedstawiających Uczestnika na: stronach internetowych Festiwalu, Organizatora, na kontach social mediów, oficjalnych fotografów i filmowców Festiwalu,  oraz ich modyfikowanie .

    13.    We wszystkich miejscach, w których odbywa się Festiwal obowiązuje całkowity zakaz palenia.

    14.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji oraz wstępu na jakiekolwiek wydarzenie Festiwalu zgodnie z własnym uznaniem, bez podania przyczyny.

    15.    Rachunki za udział w Festiwalu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy.

    16.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Festiwalu.

    17.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Festiwalu.

    18.    Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas Festiwalu bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej lub zgody osób prowadzących zajęcia.

    19.    Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie dane przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://recuerdo.com.pl/ lub mailowo na adres rejestracja.recuerdo@gmail.com (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “IMPRESART Jakub Grzybek” z siedzibą w 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 5/11a, NIP 5732650148 , (dalej: “Firma”).

  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.

  • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).

  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.

  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.